Yanık ve Yara İzi Tedavisi

Saçlı deride oluşan yaralanmalarda (kaza vs.) oluşan scar izleri ve yanıklarda da donör alanından alınan saç foleküllerinin yanık ve yara izlerine transfer edilmesidir. Bu işlemde scar izinin durumuna göre transfer edilecek folekül sayısı ve foleküller arası mesafenin doğru belirlenmesi işlemin başarısını etkiler.